De Meridiaan haalt het beste in het kind naar boven

Talentontwikkeling vormt de kern van ons onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen hun individuele talenten zo goed mogelijk kunnen ontplooien. Onze leerlingen leren zelfstandig en onderzoekend werken vanuit een stevige basis in de kernvakken taal, rekenen, spelling en schrijven.
Daarnaast leren ze verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leerproces en is er veel aandacht voor persoonlijke en sociale vaardigheden. De kinderen worden gemotiveerd om creatieve oplossingen voor vraagstukken te bedenken, vanuit het besef dat je vaak op meerdere manieren naar de werkelijkheid kunt kijken. Samenwerken met behulp van de aanpak 'Onderzoekend en coöperatief leren' speelt daarbij een belangrijke rol.

Ons onderwijs biedt kinderen mogelijkheden om hun talenten te ontplooien, waarbij ook goed wordt ingespeeld op de veranderende wereld met internet en nieuwe media. 

De basis voor een succesvolle toekomst
Als een leerling na groep 8 onze school verlaat heeft hij allereerst een stevige basis in de kernvakken taal, rekenen, spelling, begrijpend lezen en schrijven. De leerling is sociaal vaardig en is mede-eigenaar geworden van zijn of haar leerproces. Daarnaast heeft hij inzicht in zijn eigen talenten. Hij weet wat hij kan, wat hij wil en heeft de vaardigheden die nodig zijn voor een succesvolle toekomst.

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 

Informatie nieuwe ouders