Coöperatief leren

De basis van ons onderwijs wordt gevormd door de kernvakken taal, rekenen, spelling, begrijpend lezen en schrijven. Vanuit deze basis leren onze leerlingen zelfstandig te werken waarbij zij worden gestimuleerd om creatief te denken en hun eigen talenten te ontdekken. 'Coöperatief leren' speelt daarbij een belangrijke rol.
 
 

Coöperatief leren,  

Op onze school werken wij al een aantal jaren met Coöperatief Leren, ook wel samenwerkend leren genoemd. Er zijn veel verschillende coöperatieve werkvormen die wij toepassen binnen ons onderwijs, waarbij de leerlingen in tweetallen of teams van vier werken. 

 De leerlingen zijn zo actief met de lesstof bezig; ze praten er bijvoorbeeld m.b.v. de coöperatieve structuur RondPraat over. Hierdoor krijgt de inhoud van de lesstof meer betekenis en het stimuleert de actieve betrokkenheid en deelname van leerlingen tijdens de lessen. De leerlingen leren zo niet alleen van interactie met de leerkracht maar ook van de interactie met elkaar.  

Bovendien leren onze leerlingen door de samenwerking in een team of tweetal ook sociale vaardigheden als luisteren, samenvatten en vragen stellen. Het Coöperatief Leren loopt als een rode draad door ons onderwijs heen. De leerlingen zitten bijvoorbeeld vanaf groep 3 in heterogene teams van vier. Gedurende het schooljaar stellen we verschillende coöperatieve werkvormen centraal die extra aandacht krijgen binnen ons onderwijs. 

Informatie nieuwe ouders