Aanmeldformulier Basisschool de Meridiaan.

Aanmeldformulier Morgenwijzer Meridiaan.docx

Na het invullen van het aanmeldformulier nodigen wij u uit voor een informatief gesprek. Om het onderwijs rondom uw zoon/dochter zo passend mogelijk vorm te geven is informatie betreffende de ontwikkeling van uw zoon/dochter en zijn/haar onderwijsbehoeften van grote waarde. We verzoeken u de beschikbare informatie mee te nemen naar het gesprek.

Het formulier is ook op school verkrijgbaar.
Inleveren mag bij de administratie of bij directie.


 

Informatie nieuwe ouders