GedragsprotocolOp de Meridiaan heerst een veilig pedagogisch klimaat. We zijn een school waar we met respect met elkaar omgaan. In een enkel geval is het nodig dat er specifieke afspraken gelden. Die staan in het Gedragsprotocol dat in samenwerking met het team en de MR wordt vastgesteld. 
Zodra deze goedgekeurd is zal u die hier terug kunnen vinden.
Met vragen hierover kunt u natuurlijk altijd terecht op de school.

Informatie nieuwe ouders