Aanbod meerbegaafden: Sterklas en plusklas

We gebruiken de methode 'Taalactief' voor taal en Wereld in getallen voor rekenen. In deze methodes  zit pluswerk voor leerlingen die meer aan kunnen dan de reguliere stof. Van de reguliere leerstof maken de leerlingen minder, zodat zij voldoende tijd hebben voor het pluswerk.

Sterklas en plusklas
Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong, die niet genoeg hebben aan de verrijkingsstof die in de groep geboden wordt, komen op de Meridiaan wekelijks bij elkaar onder leiding van een leerkracht. Deze groep wordt de 'Sterklas' genoemd. Zo'n sterklas is er voor de groepen 5, 6 7 en 8. Er wordt vakoverstijgend gewerkt aan diverse opdrachten en met afwisselende materialen. Doordat de leerlingen onder gelijkgestemden zijn, hebben ze de gelegenheid om zowel op sociaal-emotioneel als cognitief niveau samen te werken en strategieën te leren. Iedere leerling van de sterklas krijgt een stermap: daarin worden de opdrachten genoteerd en wordt de schriftelijke verwerking bewaard. In de eigen klas kunnen de kinderen daarmee verder werken aan de opdrachten die in de sterklas aangeboden zijn.

Tevens is er een mogelijkheid om een samenwerking aan te gaan met een van de plusklassen van het SWV. Dit gaat om een enkele plek omdat deze plusklassen een regionale functie hebben en er daardoor beperkt plaats is. In de plusklassen van het SWV krijgen de leerlingen een dagdeel per week extern les met leeftijdgenootjes van andere scholen.

Informatie nieuwe ouders