Vanaf schooljaar 2015-2016 hebben we op de Meridiaan een continurooster.
Dit betekent dat alle leerlingen op school blijven eten. De leerlingen eten in de klas met hun eigen leerkracht en hebben daarvoor of daarna pauze. De leerlingen kunnen naar buiten, knutselen of lekker een boekje gaan lezen.

De vrijwillige bijdrage bedraagt 1 euro per dag.

Dit zijn de schooltijden:
maandag:         8.30-14.45 uur
dinsdag:            8.30-14.45 uur
woensdag:        8.30-12.00 uur    
donderdag:       8.30-14.45 uur
vrijdag:             8 .30-12.00 uur (gr. 1 t/m 4)
                           8.30-14.45 uur


Junis begeleidt tijdens het continurooster de pauzetijd. Hieronder stelt deze organisatie zich aan u voor:

Junis is een actieve en persoonlijke organisatie met een eigentijdse kijk op kinderopvang. Zij verzorgen onder andere tussenschoolse opvang ,buitenschoolse opvang en het is een kinderdagverblijf. 
De pleinwacht houdt toezicht op de kinderen en de veiligheid tijdens de pauze op het schoolplein. Hij/zij draagt zorgt voor het welzijn van de kinderen die gebruik maken van het speelmoment op het schoolplein en begeleidt tijdens het speelmoment. Hij/zij is verantwoordelijk voor een warme en heldere overdracht aan de leerkracht.
 
Ze houden van duidelijkheid, structuur en gezelligheid tijdens het spelen. Afspraken worden afgestemd met de school en sluiten aan bij de regels en methodiek van de school. Alle medewerkers spelen met de kinderen tijdens de pauze (actieve houding). De kinderen kunnen deelnemen aan de aangeboden activiteiten, maar ze zijn dat niet verplicht.
 


 

Informatie nieuwe ouders