De ouderraad van de Meridiaan

Kinderen zijn natuurlijk op school om te leren, maar minstens zo belangrijk is een fijne schooltijd. De ouderraad (OR) is er om daaraan bij te dragen. Dat doet de OR door samen met de leerkrachten en ouders schoolactiviteiten, feesten en evenementen te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan Sinterklaas, Kerst, Carnaval, 20 van Alphen, Pasen, sportdag en niet geheel onbelangrijk het schoolreisje. Daarbij besteed de OR ook aandacht aan bijzondere, blije, verdrietige en memorabele gebeurtenissen aangaande leerkrachten, ouders en kinderen.

Ouderbijdrage

De activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage. De Meridiaan beschikt, net als andere basisscholen, niet over financiële middelen om deze activiteiten te bekostigen. Alles wat geld kost; versiering, versnaperingen, sport- en spelactiviteiten, entree en vervoer schoolreisje, wordt betaald uit de ouderbijdrage. Zonder de ouderbijdrage is het dus niet mogelijk activiteiten voor de kinderen te organiseren.

De OR is verantwoordelijk voor het beheer van de ouderbijdrage. Ieder jaar maakt de OR een begroting, per activiteit wordt het beschikbare budget bepaald. Over de inkomsten en uitgaven van het ouderbijdragenbudget wordt gedurende het schooljaar door de OR verantwoording afgelegd aan de schoolleiding, Medezeggenschapsraad en alle ouders van school middels de ALV. Als aan het eind van het schooljaar geld over is wordt dit budget meegenomen naar de begroting van het volgend schooljaar. Al het geld wordt dus besteed aan het doel van de ouderbijdrage: 'niet-lesgebonden' activiteiten voor de kinderen, die niet door de overheid betaald worden. Betaling Ouderbijdrage Aan het begin van het schooljaar wordt er een factuur verstuurd vanuit de Penningmeester. Ons verzoek is om deze factuur te voldoen. Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, zul je begrijpen dat die echt noodzaakelijk is voor het organiseren van alle activiteiten. Wij weten dat niet iedereen financieel in staat is om deze bijdrage per kind te missen. Mocht dat het geval zijn, maak dit dan kenbaar bij de Penningmeester of de Schooldirecteur. Samen wordt er gekeken naar de verschillende mogelijkheden. Voorop staat natuurlijk dat de activiteiten van de Ouderraad voor alle kinderen van de Meridiaan toegankelijk zijn. Geen enkel kind zal hier in uitgesloten worden.

Activiteiten

Zoals elk jaar zorgt de OR ook dit schooljaar weer voor een zo leuk mogelijke invulling van alle schoolactiviteiten. In het begin van het schooljaar worden de taken per activiteit verdeeld over de ouders van de OR. Zo ontstaan er deelcommissies, denk aan een Sinterklaascommissie, Kerstcommissie, etc. Een deelcommissie is verantwoordelijk voor het goede verloop van de gekozen activiteit/festiviteit, uiteraard samen met de verantwoordelijke leerkrachten. De exacte data van alle activiteiten kunt je terugvinden op de schoolkalender.

Versterking gezocht!

Met heel veel plezier bedenken en organiseren wij allerlei leuke activiteiten op school. Wij zijn altijd opzoek naar enthousiaste vaders en moeders die het leuk vinden om ons team te versterken. Ben je geïnteresseerd? Wij vertellen je graag meer!

Contact

Wil je meer informatie over de Ouderraad, de activiteiten of heb je vragen, opmerkingen of suggesties, dan horen wij dat graag! Je kunt altijd een van ons aanschieten op school. De OR heeft ook een eigen e-mailadres: or.meri@morgenwijzer.nl.

Samenstelling

Ouderraad Bestuur schooljaar 2023-2024
Voorzitter: Michelle van den Hengel
Vice-voorzitter: Sacha Oostrom- Holla
Secretaris: Jessica Mulder
Penningmeester: Ingrid Jansen

Leden schooljaar 2023-2024
Mark Sjerp
Ilse de Ru
Ingrid de Lange
Ilse van Duijvenbode
Judith van Steen
Hailey van der Horst
Marcella Sjerp-Verwoerd
Gerben Straathof

Flyer OR Meridiaan

Informatie nieuwe ouders