Onze Missie

Op de Meridiaan zijn wij in staat te zien wat kinderen aan potentieel in zich hebben en wij laten dit in een veilige omgeving tot bloei komen. Dit doen wij handelings- en opbrengstgericht. Op basis van heldere leerlijnen begeleiden wij de kinderen naar die doelen toe. Dit ondersteund door een krachtige en effectieve zorgstructuur. Leerkrachten zijn professionals die in staat zijn kinderen pedagogisch en didactisch goed te begeleiden. De communicatie met ouders is open, professioneel en zorgvuldig.

Wij willen dat de kinderen met een goede basis, een rugzak met voldoende kennis en vaardigheden, doorstromen naar de volgende groep en uiteindelijk naar een VO passend bij de mogelijkheden en interesse van de leerling. We zorgen ervoor dat kinderen zelfverantwoordelijk worden en in dat ze staat zijn vaardig en constructief sociaal te functioneren. Ook zorgen wij ervoor dat de kinderen hun talenten kunnen ontmoeten en tot op zekere hoogte kunnen ontplooien.

Onze kinderen (en hun ouders) weten aan het eind van de basisschool wat ze kunnen, wat ze willen en wie ze zijn ten opzichte van en met anderen.

Informatie nieuwe ouders