Coöperatief leren

De basis van ons onderwijs wordt gevormd door de kernvakken taal, rekenen, spelling, begrijpend lezen en schrijven. Vanuit deze basis leren onze leerlingen zelfstandig te werken waarbij zij worden gestimuleerd om creatief te denken en hun eigen talenten te ontdekken. 'Coöperatief leren' speelt daarbij een belangrijke rol.
 

Samenwerken is een belangrijke vaardigheid om goed te kunnen functioneren in de samenleving. Met het inzetten van coöperatief leren kunnen leerlingen deze vaardigheid in de praktijk oefenen. Leerlingen die coöperatief leren, werken op een gestructureerde manier samen terwijl ze in kleine, meestal heterogeen samengestelde groepen zitten. Zo leren onze leerlingen niet alleen van de interactie met onze leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. Want samen leer je meer. Doordat de werkvormen zo zijn opgezet dat alle leerlingen evenveel inbreng hebben stimuleert dit het leren. Daardoor zijn onze leerlingen actief met de leerstof bezig. Ze praten er bijvoorbeeld met elkaar over, waardoor de inhoud van de stof meer betekenis voor hen krijgt. Bovendien leren onze leerlingen door de samenwerking in een groepje ook samenwerken. Het coöperatief leren loopt als een rode draad door ons onderwijs. Verschillen tussen leerlingen kun je benutten doordat je ze laat samenwerken. De 'sterke' leerlingen zijn immers een voorbeeld voor de 'zwakkere' leerlingen en zij helpen hen. Aan de andere kant leren de 'sterke' leerlingen van de 'zwakkere' leerlingen doordat ze hen uitleg geven. Doordat ze samenwerken, leren onze leerlingen in een groep elkaar ook beter kennen, waardoor een klimaat in de klas ontstaat waarin leerlingen elkaar waarderen, begrip voor elkaar hebben en elkaar willen helpen.
Bij coöperatieve werkvormen, zijn alle leerlingen tegelijk actief met de lesstof bezig. Ze krijgen hierdoor meer tijd om zich de lesstof eigen te maken en praten er samen ook over. Daardoor blijft meer kennis hangen en krijgen onze leerlingen hierdoor meer inzicht in de stof.

Informatie nieuwe ouders