TOP-tijd, Techniek en projectweek, Tiny forest

TOP-tijd; Talent op Pad
Op de onze school willen graag dat alle kinderen hun talent kunnen ontdekken en ontwikkelen. Daarom hebben wij Top-tijd ontwikkeld. In elk schooljaar nemen kinderen groepsdoorbroken deel aan verschillende activiteiten. U moet dan denken aan schilderen (onder begeleiding van een echte kunstenaar), debatteren, een lied opnemen, filosoferen, programmeren, gedichten schrijven, enz.Projectweken
Twee keer per jaar werken de kinderen samen aan een schoolbreed project. Het eerste project is traditiegetrouw het Kinderboekenweekproject. Gedurende twee weken wordt in de groepen extra aandacht besteed aan boeken en lezen. Het landelijk thema van de Kinderboekenweek gebruiken we daarbij als leidraad. De uitreiking van de 'Meridiaanse Gouden Griffel' en 'Gouden Penseel' wordt binnen de jaargroepen gevierd. Het Kinderboekenweekproject wordt afgesloten met een inloopuurtje voor ouders.
Het tweede project staat in het teken van 'Wetenschap en Techniek'.


Tiny forest
Een 'Tiny Forest' is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in ons buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.
 

Informatie nieuwe ouders