Formulier Buitengewoonverlof vindt u in de digitale boekenkast op het ouderportaal.
Daarin staan ook alle voorwaarden om verlof te verkrijgen.
 

Informatie nieuwe ouders